Zastosowań Novec 1230

Systemy Gielle Novec 1230 wykorzystujące płyn Novec 1230 Fire Protection Fluid, zaczęły być stosowane jako rozwiązanie z wyboru w systemach gaśniczych przeznaczonych do ochrony majątku I procesów o wysokiej wartości. GL-1230 jest systemem wykorzystującym substancję czystą, która jak dowiedziono, jest przyjazna dla środowiska.

Nie sposób już wyobrazić sobie dzisiaj świata biznesu bez technologii komputerowej, sieci i centrów danych. Obieg informacji jest coraz intensywniejszy. Wciąż rośnie liczba ważnych i poufnych danych cyfrowych. Wraz z nią zwiększa się zapotrzebowanie na sprzęt konieczny do ich przetwarzania i transmisji. Koszty inwestycji związanych z zabezpieczeniem sprzętu służącego do przechowywania i transmisji danych są często niedoszacowane.

Szczegóły »

Oprócz doskonałego profi lu bezpieczeństwa i właściwości środowiskowych Novec 1230 oferuje wyjątkową skuteczność gaśniczą. Pozwala zapanować nad pożarem, zanim się rozwinie, wymuszając zatrzymanie produkcji i tworząc poważne zagrożenie dla ludzi. Ze względu na minimalny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego Novec 1230 nie jest gazem zagrożonym zakazem emisji lub stopniowym wycofywaniem z rynku, co tworzy z niego dostępną już dziś technologię przyszłości.

Szczegóły »

Niszczące działanie czasu dotyka również świadectw historii, nawet jeśli pozostają pod stałą ochroną konserwatorską. A przed zniszczeniem w pożarze nie może chronić ich dowolny środek gaśniczy. W przypadku malowideł, starodruków i archiwalnych dokumentów woda może wyrządzić równie wiele szkód, co ogień.

Szczegóły »

Pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i chronionych obiektów Novec 1230 nie ma sobie równych, a w gaszeniu pożaru jest podobnie skuteczny. Nawet w zastosowaniach o zwiększonym ryzyku, gdy w otoczeniu występują substancje palne (ropa, produkty ropopochodne, rozpuszczalniki i chemikalia).

Szczegóły »


Skontaktuj się z nami teraz