Zamień halon na novec 1230

Środek gaśniczy Novec 1230 to zamiennik halonów nowej generacji, opracowany w trosce o bezpieczeństwo ludzi, sprzętu oraz środowiska naturalnego.

Korzyści Novec 1230

W przeciwieństwie do HFC – zamienników halonów pierwszej generacji – Novec 1230 charakteryzuje się cechami właściwymi dla ekologicznego, czystego środka gaśniczego:

• potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy zero (ODP = 0)
• potencjał tworzenia efektu cieplarnianego równy jeden (GWP = 1)
• czas życia w atmosferze to tylko 5 dni • duży margines bezpieczeństwa dla ludzi


Systemy gaszenia gazem Novec 1230

Systemy przeciwpożarowe Novec 1230 są szczególnie zalecane dla ochrony obszarów, na których znajdują się urządzenia elektryczne i elektroniczne, nawet jeśli w obszarach tych przebywają ludzie.

Stosowane są tu środki gaśnicze Novec 1230 i HFC-227ea, które obniżają temperaturę ognia i w ten sposób zatrzymują reakcję spalania.

Zarówno Novec 1230, jak i HFC-227ea są magazynowane w formie ciekłej i przechodzą w stan gazowy w momencie uwolnienia z dyszy gaśniczej.

Nie powodują korozji, nie przewodzą prądu, nie pozostawiają osadów, mogą zostać usunięte z pomieszczenia za pomocą prostego systemu wentylacji.


Novec 1230 został opracowany w trosce o bezpieczeństwo ludzi, sprzętu oraz środowiska naturalnego. Novec 1230 ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej oraz najkrótszy spośród alternatywnych środków chemicznych czas życia w atmosferze – 5 dni. W przypadku najbliższego zamiennika halonu wynosi on 29 lat.

Przyjazna ochrona

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla środka gaśniczego Novec 1230 jest równy 1, czyli o 99,9% mniejszy niż któregokolwiek ze związków HFC stosowanych do ochrony przeciwpożarowej.

Novec 1230 jest środkiem gaśniczym dedykowanym do specjalnych zastosowań przeciwpożarowych w obszarach, gdzie zapewnienie ciągłości pracy urządzeń ma kluczowe znaczenie. Gasi on pożary niezwykle szybko, zanim dojdzie do poważniejszych zniszczeń, co jest możliwe dzięki osiąganiu stężeń projektowych w ciągu 10 sekund.


Technologia niskociśnieniowa

Systemy Gielle GL-1230 pracują pod ciśnieniem 25 barów i dowiedziono, że pod tym ciśnieniem uzyskują jednorodną dystrybucję czynnika gaśniczego, co skutkuje otrzymaniem przez te systemy aprobat uznawanych międzynarodowo.

Napełnianie i ponowne ładowanie systemów GL-1230 jest proste, ponieważ wysoki punkt wrzenia substancji gaśniczej (49 stopni C) oznacza, że można ją transportować w lekkich beczkach zamiast w pojemnikach ciśnieniowych. W przypadku pojemników bezciśnieniowych zawierających Novec dopuszczalną metodą jest transport lotniczy bez konieczności stosowania procedur przewozu ładunków niebezpiecznych lub kosztów z tym związanych.

Darmową wycenę

Skontaktuj się z nami teraz