Systemy ochrony przeciwpożarowej

W celu zapewnienia, że systemy GL-1230 są przyjazne dla środowiska naturalnego w chwili obecnej oraz takie pozostaną w przyszłości, każda instalacja GL-1230 objęta jest dwudziestoletnią gwarancją w zakresie przyjazności dla środowiska.

Dalsze informacje dotyczące tej gwarancji można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora produktów Gielle lub w pod adresem firmy Gielle zamieszczonym w niniejszej broszurze.Odpowiedzią na współczesne potrzeby jest substancja, która szybko gasi ogień, jest czysta i przyjazna dla środowiska – posiadając możliwie najniższy potencjał niszczenia warstwy ozonowej – oraz której można używać w przestrzeniach zajmowanych przez ludzi

Płyn Novec 1230 wykorzystywany przez stałe systemy gaśnicze GL-1230 produkowane przez Gielle dokładnie odpowiada tej charakterystyce wymagań. Substancja ta spełnia wszystkie wymagania odnośnych przepisów zarówno tych już obowiązujących, jak i tych, których wprowadzenie jest kwestią czasu. Rzeczą zasadniczą jest fakt, że systemy ochrony przeciwpożarowej GL-1230 zostały specjalnie skonstruowane pod kątem zastosowania w nich substancji Novec 1230, której skuteczność została dowiedziona przez próby pożarowe przeprowadzone z udziałem niezależnych obserwatorów.

Substancja ta została umieszczona na liście polityki Significant New Alternatives Policy (SNAP) Agencji Ochrony Środowiska USA jako „dopuszczalna bez ograniczeń” oraz zarejestrowano ją w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS). System GL-1230 posiada aprobaty LPCB, UL i FM, wszystkich największych instytucji morskich oraz umieszczono go w normach EN15004, NFPA 2001 i ISO 14520. Porównanie jego właściwości z właściwościami innych chemicznych środków gaśniczych – patrz tabela na odwrotnej stronie – wyraźnie wskazuje dlaczego systemy gaśnicze GL-1230 stanowią najlepsze długofalowe rozwiązanie służące do ochrony tego, co jest dla Ciebie najcenniejsze.

Szczegóły

Skontaktuj się z nami teraz