Środek Gaśniczy Novec 1230

Novec 1230 to zaawansowany „czysty” środek gaśniczy stosowany do ochrony urządzeń o dużej wartości, takich jak komputery, macierze dysków, kamery, przełączniki oraz innych urządzeń o znaczeniu krytycznym.

Czyste środki gaśnicze nie powodują uszkodzeń czułego sprzętu elektronicznego ponieważ nie pozostawiają żadnych osadów. Nie przewodzą także prądu elektrycznego, dzięki czemu pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem mogą zostać ugaszone bez konieczności ich wyłączania. Pozwala to na uniknięcie kosztownych napraw serwisowych i utraty danych.

Darmową wycenę

 

 

 

Typowe własności fizyczne Novec 1230
Wzór chemiczny CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Masa cząsteczkowa 316.04
Temperatura wrzenia przy 1 atm 49.2°C (120.6°F)
Temperatura zamarzania -108.0°C (-162.4°F)
Gęstość, ciecz nasycona, 25°C 1,60 g/ml
Gęstość, gaz przy 1 atm, 25°C 0,0136 g/ml
Objętość właściwa przy 1 atm, 25°C 0,0733 m3/kg
Lepkość cieczy w 0°C/25°C 0,56/0,39 cSt
Ciepło parowania w temp, wrzenia 88,0 kJ/kg
Rozpuszczalność H2 O w płynie Novec 1230 <0.001% wagowo
Prężność par w 25°C 0,404 bar
Dielektryczność w 1 atm (N2=1.0) 2,3

Stworzony aby chronić

Novec 1230 został opracowany w trosce o bezpieczeństwo ludzi, sprzętu oraz środowiska naturalnego. Novec 1230 ma zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej oraz najkrótszy spośród alternatywnych środków chemicznych czas życia w atmosferze – 5 dni. W przypadku najbliższego zamiennika halonu wynosi on 29 lat.

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla środka gaśniczego Novec 1230 jest równy 1, czyli o 99,9% mniejszy niż któregokolwiek ze związków HFC stosowanych do ochrony przeciwpożarowej.

Obszary zastosowania

maszyny wolnostojące (stosuje się gaszenie obiektowe, często jako jedyna możliwość ochrony Ppoż.),
serwerownie,
transformatory,
turbiny,
młyny kruszące,
obrabiarki,
lakiernie,
maszyny drukarskie,
silosy i filtry pyłu,
systemy hydrauliczne,
szachty kablowe,
magazyny niebezpiecznych substancji,
gazów i cieczy palnych.

Skontaktuj się z nami teraz