Systemy gaśnicze Novec 1230


Szybko działająca ochrona

Systemy Gielle GL-1230 wykorzystujące płyn Novec 1230 zostały skonstruowane do szybkiego działania z prędką absorpcją temperatury aż do punktu zaprzestania spalania. Po uruchomieniu, systemy Gielle GL-1230 dostarczają czynnik gaśniczy w ciągu 10 sekund gasząc pożary klasy A, B i C, zanim pojawi się możliwość ich rozprzestrzenienia.

Na skutek tak szybkiego ugaszenia pożaru zniszczenia są mniejsze, koszty odbudowy niższe i krótsze są okresy przestojów.


Przyjazna ochrona:

Prawie każde nasze działanie ma jakiś wpływ na środowisko, począwszy od włączenia klimatyzacji a skończywszy na uruchomieniu samochodu. Jednak w przypadku systemów wykorzystujących Novec różnica polega na tym, że substancja ta posiada zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej, jej wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego wynosi tylko jeden a czas rozkładu w atmosferze od trzech do pięciu dni, co sprawia, że Novec jest substancją przyjazną dla środowiska, o minimalnym nań oddziaływaniu.

Novec 1230Bez ryzyka:

Próby toksyczności wykazały, że płyn Novec 1230 jest bezpieczny w użyciu w przestrzeniach zajmowanych przez ludzi. Badania przeprowadzone w niezależnych laboratoriach wykazały, że substancja ta ma bardzo niski poziom toksyczności ostrej i chronicznej, o wyjątkowo wysokim marginesie bezpieczeństwa – różnicy pomiędzy projektowanym stężeniem gaśniczym a poziomem niewywołującym dających się zaobserwować szkodliwych skutków (NOAEL), co sprawia, że płyn wykorzystywany przez GL-1230 stanowi wyjątkowo bezpieczne rozwiązanie do stosowania w przestrzeniach zajmowanych przez ludzi.

Typowe zastosowania obejmują centra komputerowe, instalacje telekomunikacyjne, instalacje wydobywcze ropy naftowej i gazu oraz pociągi i statki, zarówno cywilne jak też wojskowe.

Ponowne ładowanie systemu:

Napełnianie i ponowne ładowanie systemów GL-1230 jest proste, ponieważ wysoki punkt wrzenia substancji gaśniczej (49 stopni C) oznacza, że można ją transportować w lekkich beczkach zamiast w pojemnikach ciśnieniowych. W przypadku pojemników bezciśnieniowych zawierających Novec dopuszczalną metodą jest transport lotniczy bez konieczności stosowania procedur przewozu ładunków niebezpiecznych lub kosztów z tym związanych.

Technologia niskociśnieniowa:

Systemy Gielle GL-1230 pracują pod ciśnieniem 25 barów i dowiedziono, że pod tym ciśnieniem uzyskują jednorodną dystrybucję czynnika gaśniczego, co skutkuje otrzymaniem przez te systemy aprobat uznawanych międzynarodow.

Korzyści:

• Systemy GL-1230 zostały specjalnie skonstruowane do użycia substancji Novec 1230
• Zerowy potencjał niszczenia war-stwy ozonowej
• Wartość potencjału tworzenia efek- tu cieplarnianego wynosząca jeden
• Środek przezroczysty, bezbarwny, o niskim poziomie zapachu
• Proste napełnianie
• Środek jest uwalniany w ciągu 10 sekund

Funkcje Systemy gaśnicze Novec 1230

Substancja ta spełnia wszystkie wymagania odnośnych przepisów zarówno tych już obowiązujących, jak i tych, których wprowadzenie jest kwestią czasu. Rzeczą zasadniczą jest fakt, że systemy ochrony przeciwpożarowej GL-1230 zostały specjalnie skonstruowane pod kątem zastosowania w nich substancji Novec 1230, której skuteczność została dowiedziona przez próby pożarowe przeprowadzone z udziałem niezależnych obserwatorów. Substancja ta została umieszczona na liście polityki Significant New Alternatives Policy (SNAP) Agencji Ochrony Środowiska USA jako „dopuszczalna bez ograniczeń” oraz zarejestrowano ją w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS).

System GL-1230 posiada aprobaty LPCB, UL i FM, wszystkich największych instytucji morskich oraz umieszczono go w normach EN15004, NFPA 2001 i ISO 14520. Porównanie jego właściwości z właściwościami innych chemicznych środków gaśniczych – patrz tabela na odwrotnej stronie – wyraźnie wskazuje dlaczego systemy gaśnicze GL-1230 stanowią najlepsze długofalowe rozwiązanie służące do ochrony tego, co jest dla Ciebie najcenniejsze.

Darmową wycenę

 

Skontaktuj się z nami teraz