Novec 1230 dla ochronie morskich

Oprócz doskonałego profi lu bezpieczeństwa i właściwości środowiskowych Novec 1230 oferuje wyjątkową skuteczność gaśniczą. Pozwala zapanować nad pożarem, zanim się rozwinie, wymuszając zatrzymanie produkcji i tworząc poważne zagrożenie dla ludzi.

Ze względu na minimalny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego Novec 1230 nie jest gazem zagrożonym zakazem emisji lub stopniowym wycofywaniem z rynku, co tworzy z niego dostępną już dziś technologię przyszłości.

To długofalowe rozwiązanie kwestii zapewnienia ochrony przed pożarem we wszystkich obszarach, nie wyłączając przemysłu naftowego i gazowego.


Darmową wycenę

Kombinacja tych cech tworzy z niego idealne rozwiązanie w wielu zastosowaniach przemysłowych. Sprawdza się w ochronie morskich platform wiertniczych, hal produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych, środków transportu. System oparty na środku Novec 1230 instaluje się zarówno na etapie budowy i konstrukcji obiektu, jak i w trakcie renowacji.

  

Technologia jutra dostępna już dziś:

System oparty na środku gaśniczym Novec™ 1230 jest niezbędny tam, gdzie w grę wchodzi ochrona krytycznych i niebezpiecznych obszarów procesu produkcji i infrastruktury przemysłowej:

• systemów kontroli transmisji danych
• systemów kontroli produkcji
• pomieszczeń maszynowni
• obszarów produkcyjnych
• systemów pod napięciem
• magazynów towaru
• pompowni

Skontaktuj się z nami teraz